Secretarial Services is opgericht door Heleen Valkema. Zij is al meer dan 25 jaar werkzaam als secretaresse, waaronder een lange periode bij KPMG. Zij weet dus als geen ander wat het vak inhoudt, waar secretaresses mee worstelen, en welke vaardigheden cruciaal zijn.

Daarom is in 2002 Secretarial Services opgericht. Secretarial Services is een bureau dat bedrijven ondersteuning biedt waar nodig, én dat secretaresses traint zodat zij professioneler, ontspannener en plezieriger het vak uitoefenen.

Wat bied Secretarial Services?
Secretaresses bekleden een van de belangrijkste functies binnen een bedrijf. Maar dat gaat ze niet altijd even gemakkelijk af. Daarom bied Secretarial Services cursussen aan zoals:

Zijn onzeker over hun taalvaardigheid
Hebben moeite met het goed feedback geven
Moeite hebben met sturen en faciliteren

We gebruiken verschillende tactieken zodat er een natuurlijk linkprofiel ontstaat, die voor de lange termijn resultaat oplevert.