AQ Group is algehele dienstverlener in het hygiënisch onderhoud van lucht- en drink(water)installaties. Hun streven is om met de hygiënische conditie van klimaat- en (drink)waterinstallaties van hun klanten op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden.

Wij zijn begonnen AQ Group te helpen met linkbuilding voor een betere marktbekendheid en hoge positie in Google te te krijgen. De voornaamste termen die wij hebben gebruikt liggen dicht bij het vakgebied en diensten. Denk hierbij aan: Legionella bestrijding, reiniging luchtkanalen en omgekeerde osmose.